محصولات ولدوترم Weldotherm

واحدهای کنترل حرارت سری VAS

واحدهای کنترل حرارت سری وی اِی اس    HEAT TREATMENT UNITS WELDOTHERM VAS

 

واحدهای کنترل حرارتی WELDOTHERM VAS، دارای تکنولوژی و امنیت بالا، مناسب جهت پیش گرمایش در کلیه عملیاتهای کنترل حرارتی.

واحدهای کنترل حرارتی سری VAS مانند تمامی مدلهای دیگر ساخت شرکت WELDOTHERM، در چارچوب قوانین KTA تولید شده‌اند.

 

مشخصات گواهینامه (Certificate):

testing number II.1.8-380/80

Rheinisch-Westphälischer TÜV (Technical Inspection Agency)

Essen

14th April 1982.

 

WELDOTHERM® VAS 45-6 or VAS 45-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر DIGIT 700 مجزا
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 45 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دما: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 390/490 کیلوگرم

VAS 45-6 / DIGIT 700

 

WELDOTHERM® VAS 82-6 or VAS 82-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر DIGIT 700 مجزا
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 82 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 490/590 کیلوگرم

VAS 82-12 / DIGIT 700

 

WELDOTHERM® VAS 130-6 or VAS 130-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر DIGIT 700 مجزا
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 130 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 670/680 کیلوگرم

VAS 130-12 / DIGIT 700

 

WELDOTHERM® VAS 45-6 or VAS 45-12
واحد کنترل: یک سیستم کنترل DIGIT 1000
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 45 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 390/490 کیلوگرم
VAS 45-6
VAS 45-6 / DIGIT 1000

 

WELDOTHERM® VAS 82-6 or VAS 82-12
واحد کنترل: یک سیستم کنترل DIGIT 1000
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 82 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا دوازده کاناله BH 60
وزن: 490/590 کیلوگرم
VAS 82-12
VAS 82-12 / DIGIT 1000

 

WELDOTHERM® VAS 130-6 or VAS 130-12
واحد کنترل: یک سیستم کنترل DIGIT 1000
شش یا دوازده مدار کنترل مجزا
توان: 130 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 670/680 کیلوگرم
VAS 130-12
VAS 130-12 / DIGIT 1000

 

سیستم‌های کنترل حرارت با خروجی‌های دیگر طبق سفارش مشتری قابل تولید هستند.


 

واحدهای کنترل حرارت استاندارد اروپا

Heat Treatment Units WELDOTHERM
STANDARD EUROPAواحدهای کنترل حرارتی استاندارد اروپایی WELDOTHERM، ایده‌آل جهت عملیات گرمایش و پیش گرمایش با استانداردهای کیفی Weldotherm.

 

WELDOTHERM® STE 45-6 or STE 45-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر TC 80 مجزا
6 یا 12 مدار کنترل مجزا
توان: 45 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 380/410 کیلوگرم

STE 45-6

 

WELDOTHERM® STE 70-6 or STE 70-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر TC 80 مجزا
6 یا 12 مدار کنترل مجزا
توان: 70 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 410/445 کیلوگرم
STE 70-6
STE 70-6

 

WELDOTHERM® STE 82-6 or STE 82-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر TC 80 مجزا
6 یا 12 مدار کنترل مجزا
توان: 82 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 450/490 کیلوگرم

STE 82-12

 

WELDOTHERM® STE 130-6 or STE 130-12
واحد کنترل: 6 یا 12 کنترلر TC 80 مجزا
6 یا 12 مدار کنترل مجزا
توان: 130 کیلووات در حال کار با 100% ظرفیت
رکوردر دمایی: رکوردر دمایی 6 یا 12 کاناله BH 60
وزن: 590/640 کیلوگرم
STE 130-12
STE 130-12
 

هیتر سرامیکی Ceramic Pad Heater

Heating Mats - Ceramic Pad Heater
Heating Mats - Ceramic Pad Heater

Design for Ceramic Pad Heater
جنس عایق : Aluminium Oxide Ceramics (96%)
انتقال دهنده حرارت : Ni-Cr wire, quality 80/20, 19 single strands
دما : max. 1050 °C
توان : 1.35 / 2.7 kW
ولتاژ : 30 / 60 V
شدت جریان : 45 A

موارد کاربرد :

• تمامی اتصالات جوش جنبی در لوله‌ ها و مخزن ها
• خم‌های دارای درز طولی جوشکاری شده
• اتصالات جوش قطعه با فلنج
گرمایش منطقه‌ ای