تکنولوژی جوشکاری پلاسما

جوش پلاسما

فرایند پلاسما بسیار شبیه فرایند TIG است اما در عین حال دارای تعدادی مزایای جداگانه نیز می‌باشد. این موضوع، فرایند جوش پلاسما را خصوصاً در مواردی که الزامات کیفی سختی بخصوص درمورد ورقها و آیتمهایی با ضخامت حداکثر 8 میلی متر برقرار است، به عنوان یک روش جوشکاری مناسب معرفی می‌کند.

 

در جوشکاری پلاسما قوس الکتریکی توسط یک نازل گاز خنک منقبض می‌شود. قوس بشدت منقبض شده نیاز مار را در جوشکاری‌های وقت گیر اتصالات V شکل و U شکل برطرف می‌سازد. این فرایند 30 درصد در مصرف فیلر صرفه جویی به دنبال دارد. همچنین سرعت بالای جوشکاری- مثلاً 20 درصد سرعت بیشتر در جوشکاری پلاسمای نرم، در زمان و هزینه به طور همزمان صرفه جویی و عمق نفوذ بیشتری را تضمین می‌کند. همچنین عمر مفید الکترود تنگستن به خاطر حضور گاز پلاسما افزایش می‌یابد.
Mikroplasma
0.5 تا 80 آمپر
ا
ز 0.1 میلی متر به بالا

Soft-plasma / plasma brazing

3 تا 300 آمپر

حداکثر 3 میلی متر

Plasma-Stichloch Plasma-keyhole 3

تا 500 آمپر

حداکثر 8 میلی متر