الکترودهای تخصصی ایساب ESAB

 

 

الکترودهای تخصصی ایساب ESAB

ایساب یکی از برترین تولید کنندگان الکترود در جهان است.

دامنه تولیدات ایساب:

الکترودهای روکش دار، سیم جوش CO2، مفتول TIG، سیم زیرپودری و پودرجوشکاری

این تولیدات تمامی نیازهای جوشکاری را در مواد مصرفی جوش مرتفع می‌سازد.

 

بسته بندی این تولیدات هم در ایساب پیشرفت قابل توجهی داشته است و این امر حمل و نقل محصولات ایساب را آسان نموده است: 

VacPac™ و MARATHON PAC™ مثالهای بسیار خوبی از این مورد است.

 

محصولات ESAB:

برای مشاهده جزئیات هر یک از محصولات بر روی کد ایساب آن کلیک کنید.

فولادهای معمولی          Mild Steels                        

OK 21.03
 
OK 46.00
EN ISO 2560-A
E 38 0 RC 11
SFA/AWS A5.1
E6013
OK 46.16
EN ISO 2560-A
E 38 0 RC 11
SFA/AWS A5.1
E7014
OK 48.04
EN ISO 2560-A
E 42 4 B 32 H5
SFA/AWS A5.1
E7018
OK 53.04
EN 499
E 42 4B 12 H5
SFA/AWS A5.1
E7016
OK 53.70
EN ISO 2560-A
E42 5 B 12 H5
SFA/AWS A5.1
E7016-1
OK 55.00
EN ISO 2560-A
E 46 5 B 32 H5
SFA/AWS A5.1
E7018-1H4 R
PIPEWELD 6010 PLUS
EN ISO 2560-A
E 38 2 C 21
SFA/AWS A5.1
E6010

 

چدن          Cast Iron          

OK 92.18
EN ISO 1071
E C Ni-Cl 3
SFA/AWS A5.15
ENi-CI
OK 92.58
EN ISO 1071
E C NiFe-Cl-A 1
SFA/AWS A5.15
ENiFe-CI-A
OK 92.60
EN ISO 1071
E C NiFe-1 3
SFA/AWS A5.15
ENiFe-CI

 

آلیاژهای پابه مس          Copper-based Alloys

OK 94.25
DIN 1733
EL-CuSn7

 

متریالهای ناهمگون          Dissimiliar Materials                                                 

OK 67.45
EN 1600
E 18 8 Mn B 4 2
SFA/AWS A5.4
(E307-15)
OK 67.52
EN 14700
E Fe10
EN 1600
E 18 8 Mn B 8 3
SFA/AWS A5.4
(E307-25)
OK 67.60
EN 1600
E 23 12 L R 3 2
SFA/AWS A5.4
E309L-17
OK 67.70
EN 1600
E 23 12 2 L R 3 2
SFA/AWS A5.4
E309MoL-17
OK 68.81
EN 14700
E Fe11
EN 1600
E 29 9 R 3 2
SFA/AWS A5.4
E312-17

 

روکشی سخت          Hardfacing                                  

OK 84.42
EN 14700
E Fe7
OK 84.52
EN 14700
E Fe8
OK 84.58
EN 14700
E Z Fe6
OK 84.78
EN 14700
E Z Fe14
OK 84.80
DIN 8555
E10-UM-65-GZ
OK 84.84
 
OK 85.58
DIN 8555
E3-UM-50-ST
OK 85.65
DIN 8555
E4-UM-60-S
EN 14700
E Fe4
OK 86.08
DIN 8555
E7-UM-200-K
EN 14700
E Fe9
OK 86.28
EN 14700
E Z Fe9

 

فولادهای کم آلیاژ          Low-alloyed Steels                                                

OK 22.46P
EN ISO 2560-A
E 42 2 C 21
SFA/AWS A5.5
E7010-G
OK 22.47P
EN 499
E 46 3 1Ni C 21
SFA/AWS A5.5
E8010-G
OK 48.08
EN ISO 2560-A
E 42 4 B 32 H5
SFA/AWS A5.1
E7018
OK 73.08
EN ISO 2560-A
E 46 5 Z B 32
SFA/AWS A5.5
E8018-G
OK 73.68
EN ISO 2560-A
E 46 6 2Ni B 32 H5
SFA/AWS A5.5
E8018-C1
OK 73.79
EN 499
E 46 6 3Ni B12 H5
SFA/AWS A5.5
E8016-C2
OK 74.46
EN ISO 3580-A
E Mo B 32 H5
SFA/AWS A5.5
E7018-A1
OK 74.70
EN ISO 2560-A
E 50 4 Z B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E8018-G
OK 74.78
EN 757
E 55 4 MnMo B 3 2 H5
SFA/AWS A5.5
E9018-D1
OK 74.86 Tensitrode
EN 757
E 62 4 Z B T 32 H5
SFA/AWS A5.5
E10018-D2
OK 75.75
EN 757
E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E11018-G
OK 76.16
EN ISO 3580-A
E CrMo1B 4 2 H5
SFA/AWS A5.5
E8018-B2-H4R
OK 76.18
EN ISO 3580-A
ECrMo1 B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E8018-B2
OK 76.26
EN ISO 3580-A
E CrMo 2 B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E9018-B3
OK 76.28
EN ISO 3580-A
ECrMo2 B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E9018-B3
OK 76.35
EN 1599
E CrMo5 B 42 H5
SFA/AWS A5.5
E8015-B6
OK 76.96
EN ISO 3580-A
E (CrMo9) B 4 2 H5
SFA/AWS A5.5
E8015-B8
OK 76.98
EN ISO 3580-A
ECrMo 91 B 42 H5
SFA/AWS 5.5-96
E9015-B9 (nearest)
OK 78.16
SFA/AWS A5.5
E9018-G


 

آلیاژهای پایه نیکل          Nickle-based Alloys                                                

OK 92.15
EN ISO 14172
E Ni 6133 (NiCr16Fe12NbMo)
SFA/AWS A5.11
ENiCrFe-2
OK 92.26
EN ISO 14172
E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)
SFA/AWS A5.11
ENiCrFe-3
OK 92.45
EN ISO 14172
E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
SFA/AWS A5.11
ENiCrMo-3
OK 92.55
EN ISO 14172
E Ni 6620 (NiCr14Mo7Fe)
SFA/AWS A5.11
ENiCrMo-6

 

فولادهای پر آلیاژ و استنلس          Stainless and High-alloyed Steels                                                                                       

OK 308L
SFA/AWS A5.4
E308L-17
OK 309L
EN 1600
E 23 12 L R 3 2
SFA/AWS A5.4
E309L-17
OK 316L
SFA/AWS A5.4
E316L-17
OK 61.30
EN 1600
E 19 9 L R 1 2
SFA/AWS A5.4
E308L-17
OK 61.35
EN 1600
E 19 9 L B 2 2
SFA/AWS A5.4
E308L-15
OK 61.81
EN 1600
E 19 9 Nb R 3 2
SFA/AWS A5.4
E347-16
OK 61.85
EN 1600
E 19 9 Nb B 2 2
SFA/AWS A5.4
E347-15
OK 61.86
EN 1600
E 19 9 Nb R 1 2
SFA/AWS A5.4
E347-17
OK 63.30
EN 1600
E 19 12 3 L R 1 2
SFA/AWS A5.4
E316L-17
OK 63.35
EN 1600
E 19 12 3 L B 2 2
SFA/AWS A5.4
E316L-15
OK 67.15
EN 1600
E 25 20 B 2 2
SFA/AWS A5.4
E310-15
OK 67.50
EN 1600
E 22 9 3 N L R 3 2
SFA/AWS A5.4
E2209-17
OK 67.51
EN 1600
E 22 9 3 N L R 53
SFA/AWS A5.4
E2209-26
OK 67.55
EN 1600
E 22 9 3 N L B 2 2
SFA/AWS A5.4
E2209-15
OK 67.62
EN 1600
E Z 23 12 R 7 3
SFA/AWS A5.4
E309-26
OK 67.75
EN 1600
E 23 12 L B 4 2
SFA/AWS A5.4
E309L-15
OK 68.15
EN 14700
E Fe7
EN 1600
E 13 B 4 2
SFA/AWS A5.4
E410-15
OK 68.17
EN 14700
E Fe7
EN 1600
E 13 4 R 3 2
SFA/AWS A5.4
E410NiMo-16
OK 68.25
EN 14700
E Fe7
EN 1600
E 13 4 B 4 2
SFA/AWS A5.4
E410NiMo-15
OK 68.53
EN 1600
E 25 9 4 N L R 3 2
SFA/AWS A5.4
E2594-16
OK 68.55
EN 1600
E 25 9 4 N L B 4 2
SFA/AWS A5.4
E-2594-15