دستگاههای جوشکاری MIG/MAG

 

product_SQ_SB_MIG-MAGجوشکاری تحت گاز خنثی (MIG) و جوشکاری تحت گاز فعال (MAG) امروزه در تمام دنیا به طور وسیعی در فرایندهای جوشکاری استفاده می‌شود.


محدوده استفاده به خصوص در مورد فرایند MIG چند منظوره وسیع تر است. این فرایند برای فلزات بدون آلیاژ، کم آلیاژ و نیز پر آلیاژ مناسب می‌باشد، بنابراین فرایند مذکور برای استفاده در هر دو زمینه جوشکاری ساخت و تعمیر ایده‌آل می‌باشد.

فرایند MIG از سوی دیگر برای جوشکاری مس و آلومینیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روی هم رفته MIG یک فرایند جوشکاری بسیار پر کاربرد می‌باشد.

 
Froniuspress_2009-10-27_TransSteel_1_rdax_40x61
قدرتمند و قابل اطمینان
کاربری بسیار ساده
جوش استیل بینظیر
طراحی قدرتمند
قابلیت کار با جریان تا 150 آمپر
برای جوشکاری ورق‌های سبک

 

products_W_VarioStar_rdax_61x46
طراحی قدرتمند
قابلیت کار با جریان تا 310 آمپر
برای جوشکاری ورق‌های سبک
طراحی قدرتمند
قابلیت کار با جریان تا 310 آمپر

 

products_XY_VarioSynergic_rdax_61x46
قابلیت کار با جریان تا 340 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
قابلیت جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ، کم آلیاژ و پر آلیاژ و همچنین سیم زیر پودری
products_XY_VarioSynergic_rdax_61x46
قابلیت کار با جریان تا 340 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
دارای واحد تغذیه سیم جوش مجزا

 

products_XY_VarioSynergic_rdax_61x46
قابلیت کار با جریان تا 400 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
قابلیت جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ، کم آلیاژ و پر آلیاژ و همچنین سیم زیر پودری
قابلیت کار با جریان تا 400 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
دارای واحد تغذیه سیم جوش مجزا


products_XY_VarioSynergic_rdax_61x46
قابلیت کار با جریان تا 500 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
قابلیت جوشکاری فولادهای بدون آلیاژ، کم آلیاژ و پر آلیاژ و همچنین سیم زیر پودری
products_XY_VarioSynergic_rdax_61x46
قابلیت کار با جریان تا 500 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
دارای واحد تغذیه سیم جوش مجزا

 

products_aa_bb_cc_TransSynergic_rdax_61x46
خروجی حداکثر 500 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
برای استفاده صنعتی
products_aa_bb_cc_TransSynergic_rdax_61x46
خروجی حداکثر 500 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
برای استفاده صنعتی


products_TS_TPS7200_9000_rdax_61x46(1)
خروجی حداکثر 720 آمپر
برای کاربردهای اتوماتیک و رباتیک
products_TS_TPS7200_9000_rdax_61x46
خروجی حداکثر 900 آمپر
برای کاربردهای اتوماتیک و رباتیک

 

 

products_dd_ee_TPS2700_rdax_61x46
جوشکاری پالسی پرتابل تا 270 آمپر
برای کاربردهای MIG/MAG دستی
products_ii_jj_kk_ll_mm_nn_TPS3200-9_rdax_61x46
جوشکاری پالسی تا 320 آمپر
برای کاربردهای دستی و رباتیک

 


products_ii_jj_kk_ll_mm_nn_TPS3200-9_rdax_61x46
جوشکاری پالسی تا 400 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
برای استفاده صنعتی
products_ii_jj_kk_ll_mm_nn_TPS3200-9_rdax_61x46
جوشکاری پالسی تا 500 آمپر
عملیات سینرژیک تحت کنترل ریز پردازنده
برای استفاده صنعتی

 

products_TS_TPS7200_9000_rdax_61x46
جوشکاری پالسی تا 720 آمپر
برای کاربردهای اتوماتیک و رباتیک
products_TS_TPS7200_9000_rdax_61x46
جوشکاری پالسی تا 900 آمپر
برای کاربردهای اتوماتیک و رباتیک

 

products_nn_TIME5000_rdax_61x46
خروجی حداکثر 500 آمپر
دارای نرخ جایگزینی 30% بالاتر
برای ورق‌های سنگین
products_ooTimeTwin_Digital_rdax_61x46
فرایند جوشکاری پیوسته دیجیتال
نرخ جایگزینی تا 30 کیلوگرم در ساعت
سرعت جوشکاری تا 6 متر بر دقیقه